preskoči na sadr¾aj
Njemački jezik
vijesti

7.c razred - nastavna jedinica za petak 26.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 26. 6. 2020. 10:06

5.b razred - nastavna jedinica za petak 26.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 26. 6. 2020. 10:05

5.a razred - nastavna jedinica za petak 26.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 26. 6. 2020. 10:04

7.b razred - nastavna jedinica za četvrtak 25.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 25. 6. 2020. 09:24

5.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 25.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 25. 6. 2020. 09:24

7.b razred - nastavna jedinica za utorak 23.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 23. 6. 2020. 00:42

7.a razred - nastavna jedinica za utorak 23.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 23. 6. 2020. 00:41

7.c razred - nastavna jedinica za utorak 23.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 23. 6. 2020. 00:40

5.b razred - nastavna jedinica za utorak 23.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 23. 6. 2020. 00:40

5.c razred - nastavna jedinica za utorak 23.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 23. 6. 2020. 00:38

7.b razred - nastavna jedinica za petak 19.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 19. 6. 2020. 00:48

5.a razred - nastavna jedinica za petak 19.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 19. 6. 2020. 00:47

7.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 18.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 18. 6. 2020. 00:51

5.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 18.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 18. 6. 2020. 00:50

7.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 18.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 18. 6. 2020. 00:50

5.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 18.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 18. 6. 2020. 00:49

5.b razred - nastavna jedinica za četvrtak 18.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 18. 6. 2020. 00:49

7.a razred - nastavna jedinica za utorak 16.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 16. 6. 2020. 00:26

5.c razred - nastavna jedinica za utorak 16.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 16. 6. 2020. 00:24

7.c razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 15.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 15. 6. 2020. 00:28

7.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 15.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 15. 6. 2020. 00:28

5.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 15.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 15. 6. 2020. 00:26

7.c razred - nastavna jedinica za petak 12.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 12. 6. 2020. 00:48

5.b razred - nastavna jedinica za petak 12.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 12. 6. 2020. 00:47

5.a razred - nastavna jedinica za petak 12.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 12. 6. 2020. 00:42

7.b razred - nastavna jedinica za utorak 09.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 9. 6. 2020. 01:37

7.a razred - nastavna jedinica za utorak 09.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 9. 6. 2020. 01:33

7.c razred - nastavna jedinica za utorak 09.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 9. 6. 2020. 01:29

5.b razred - nastavna jedinica za utorak 09.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 9. 6. 2020. 01:25

5.c razred - nastavna jedinica za utorak 09.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 9. 6. 2020. 01:23

7.a razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 08.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 7. 6. 2020. 23:32

5.a razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 08.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 7. 6. 2020. 23:26

7.b razred - nastavna jedinica za petak 05.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 5. 6. 2020. 00:28

5.a razred - nastavna jedinica za petak 05.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 5. 6. 2020. 00:22

7.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 04.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 4. 6. 2020. 01:12

5.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 04.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 4. 6. 2020. 01:10

7.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 04.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 4. 6. 2020. 01:06

5.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 04.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 4. 6. 2020. 01:01

5.b razred - nastavna jedinica za četvrtak 04.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 4. 6. 2020. 01:00

7.a razred - nastavna jedinica za utorak 02.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 2. 6. 2020. 00:32

5.c razred - nastavna jedinica za utorak 02.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 2. 6. 2020. 00:25

7.c razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 01.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 1. 6. 2020. 00:37

7.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 01.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 1. 6. 2020. 00:37

5.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 01.06.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 1. 6. 2020. 00:34

7.c razred - nastavna jedinica za petak 29.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 29. 5. 2020. 00:40

5.b razred - nastavna jedinica za petak 29.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 29. 5. 2020. 00:39

5.a razred - nastavna jedinica za petak 29.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 29. 5. 2020. 00:37

4.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 28.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 28. 5. 2020. 01:28

7.b razred - nastavna jedinica za četvrtak 28.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 28. 5. 2020. 01:26

5.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 28.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 28. 5. 2020. 01:22

4.razredi područnih ¹kola - nastavna jedinica za srijedu 27.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 27. 5. 2020. 19:09

7.b razred - nastavna jedinica za utorak 26.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 26. 5. 2020. 00:48

7.a razred - nastavna jedinica za utorak 26.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 26. 5. 2020. 00:46

7.c razred - nastavna jedinica za utorak 26.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 26. 5. 2020. 00:43

5.b razred - nastavna jedinica za utorak 26.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 26. 5. 2020. 00:43

5.c razred - nastavna jedinica za utorak 26.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 26. 5. 2020. 00:39

4.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 25.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 25. 5. 2020. 00:23

7.a razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 25.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 25. 5. 2020. 00:20

5.a razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 25.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 25. 5. 2020. 00:18

7.b razred - nastavna jedinica za petak 22.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 21. 5. 2020. 23:52

5.a razred - nastavna jedinica za petak 22.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 21. 5. 2020. 23:48

7.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 21.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 21. 5. 2020. 00:24

5.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 21.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 21. 5. 2020. 00:14

7.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 21.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 21. 5. 2020. 00:12

5.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 21.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 21. 5. 2020. 00:02

5.b razred - nastavna jedinica za četvrtak 21.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 21. 5. 2020. 00:01

4.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 21.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 20. 5. 2020. 23:58

4.razredi područnih ¹kola - nastavna jedinica za srijedu 20.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 20. 5. 2020. 01:44

7.a razred - nastavna jedinica za utorak 19.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 19. 5. 2020. 02:57

5.c razred - nastavna jedinica za utorak 19.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 19. 5. 2020. 02:55

7.c razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 18.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 18. 5. 2020. 07:49

7.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 18.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 18. 5. 2020. 07:48

5.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 18.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 18. 5. 2020. 07:47

4.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 18.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 18. 5. 2020. 07:47

7.c razred - nastavna jedinica za petak 15.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 15. 5. 2020. 01:34

5.b razred - nastavna jedinica za petak 15.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 15. 5. 2020. 01:33

5.a razred - nastavna jedinica za petak 15.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 15. 5. 2020. 01:26

4.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 14.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 14. 5. 2020. 02:01

7.b razred - nastavna jedinica za četvrtak 14.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 14. 5. 2020. 02:01

5.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 14.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 14. 5. 2020. 01:53

4.razredi područnih ¹kola - nastavna jedinica za srijedu 13.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 13. 5. 2020. 03:10

7.b razred - nastavna jedinica za utorak 12.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 12. 5. 2020. 02:19

7.a razred - nastavna jedinica za utorak 12.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 12. 5. 2020. 02:17

7.c razred - nastavna jedinica za utorak 12.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 12. 5. 2020. 02:13

5.b razred - nastavna jedinica za utorak 12.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 12. 5. 2020. 02:12

5.c razred - nastavna jedinica za utorak 12.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 12. 5. 2020. 02:08

4.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 11.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 11. 5. 2020. 01:11

7.a razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 11.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 11. 5. 2020. 01:09

5.a razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 11.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 11. 5. 2020. 01:07

7.b razred - nastavna jedinica za petak 08.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 8. 5. 2020. 06:59

5.a razred - nastavna jedinica za petak 08.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 8. 5. 2020. 06:57

7.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 07.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 7. 5. 2020. 07:39

5.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 07.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 7. 5. 2020. 07:36

7.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 07.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 7. 5. 2020. 07:34

5.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 07.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 7. 5. 2020. 07:33

5.b razred - nastavna jedinica za četvrtak 07.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 7. 5. 2020. 07:30

4.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 07.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 7. 5. 2020. 07:26

4.razredi područnih ¹kola - nastavna jedinica za srijedu 06.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 5. 5. 2020. 18:10

7.a razred - nastavna jedinica za utorak 05.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 5. 5. 2020. 01:21

5.c razred - nastavna jedinica za utorak 05.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 5. 5. 2020. 01:19

7.c razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 04.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 4. 5. 2020. 19:41

7.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 04.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 4. 5. 2020. 19:41

5.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 04.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 4. 5. 2020. 17:35

4.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 04.05.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 4. 5. 2020. 13:13

4.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 30.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 30. 4. 2020. 05:33

7.b razred - nastavna jedinica za četvrtak 30.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 30. 4. 2020. 05:31

5.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 30.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 30. 4. 2020. 05:29

4.razredi područnih ¹kola - nastavna jedinica za srijedu 29.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 29. 4. 2020. 12:07

7.b razred - nastavna jedinica za utorak 28.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 28. 4. 2020. 16:24

7.a razred - nastavna jedinica za utorak 28.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 28. 4. 2020. 16:23

7.c razred - nastavna jedinica za utorak 28.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 28. 4. 2020. 16:21

5.b razred - nastavna jedinica za utorak 28.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 28. 4. 2020. 16:19

5.c razred - nastavna jedinica za utorak 28.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 28. 4. 2020. 16:17

4.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 27.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 27. 4. 2020. 04:57

7.a razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 27.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 27. 4. 2020. 04:54

5.a razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 27.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 27. 4. 2020. 04:50

7.b razred - nastavna jedinica za petak 24.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 24. 4. 2020. 11:35

5.a razred - nastavna jedinica za petak 24.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 24. 4. 2020. 11:32

7.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 23.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 23. 4. 2020. 17:16

5.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 23.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 23. 4. 2020. 17:13

7.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 23.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 23. 4. 2020. 17:12

5.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 23.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 23. 4. 2020. 17:08

5.b razred - nastavna jedinica za četvrtak 23.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 23. 4. 2020. 17:06

4.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 23.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 23. 4. 2020. 11:54

4.razredi područnih ¹kola - nastavna jedinica za srijedu 22.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 22. 4. 2020. 10:30

7.a razred - nastavna jedinica za utorak 21.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 21. 4. 2020. 11:42

5.c razred - nastavna jedinica za utorak 21.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 21. 4. 2020. 11:39

7.c razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 20.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 20. 4. 2020. 16:06

7.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 20.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 20. 4. 2020. 16:05

5.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 20.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 20. 4. 2020. 16:03

4.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 20.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 20. 4. 2020. 15:59

7.c razred - nastavna jedinica za petak 17.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 17. 4. 2020. 19:14

5.b razred - nastavna jedinica za petak 17.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 17. 4. 2020. 19:08

5.a razred - nastavna jedinica za petak 17.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 17. 4. 2020. 19:06

4.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 16.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 16. 4. 2020. 02:11

7.b razred - nastavna jedinica za četvrtak 16.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 16. 4. 2020. 02:08

5.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 16.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 16. 4. 2020. 02:05

4.razredi područnih ¹kola - nastavna jedinica za srijedu 15.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 14. 4. 2020. 21:48

7.b razred - nastavna jedinica za utorak 14.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 14. 4. 2020. 16:51

7.a razred - nastavna jedinica za utorak 14.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 14. 4. 2020. 16:48

7.c razred - nastavna jedinica za utorak 14.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 14. 4. 2020. 16:47

5.b razred - nastavna jedinica za utorak 14.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 14. 4. 2020. 16:44

5.c razred - nastavna jedinica za utorak 14.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 14. 4. 2020. 16:42

7.b Klasse Vijest ima dokument u privitku

Za sve nas koji ¾elimo znati više smiley

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 9. 4. 2020. 00:21

7.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 09.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 9. 4. 2020. 00:19

5.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 09.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 9. 4. 2020. 00:18

7.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 09.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 9. 4. 2020. 00:16

5.a Klasse Vijest ima dokument u privitku

Za sve nas koji ¾elimo znati više smiley

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 9. 4. 2020. 00:14

5.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 09.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 9. 4. 2020. 00:12

5.b razred - nastavna jedinica za četvrtak 09.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 9. 4. 2020. 00:10

4.a, 4.b i 4.razredi područnih ¹kola Vijest ima dokument u privitku

Za sve nas koji ¾elimo znati više smiley

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 9. 4. 2020. 00:06

4.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 09.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 9. 4. 2020. 00:02

4.razredi područnih ¹kola - nastavna jedinica za srijedu 08.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 7. 4. 2020. 18:08

7.a razred - nastavna jedinica za utorak 07.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 7. 4. 2020. 11:50

5.c razred - nastavna jedinica za utorak 07.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 7. 4. 2020. 11:49

7.c razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 06.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 6. 4. 2020. 18:35

7.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 06.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 6. 4. 2020. 18:33

5.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 06.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 6. 4. 2020. 14:35

4.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 06.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 6. 4. 2020. 12:31

7.c razred - nastavna jedinica za petak 03.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 3. 4. 2020. 19:32

5.b razred - nastavna jedinica za petak 03.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 3. 4. 2020. 19:29

5.a razred - nastavna jedinica za petak 03.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 3. 4. 2020. 19:27

7.b razred - nastavna jedinica za četvrtak 02.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 2. 4. 2020. 20:05

5.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 02.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 2. 4. 2020. 20:03

4.razredi područnih ¹kola - nastavna jedinica za srijedu 01.04.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

ovu nastavnu jedinicu takošer radite po istim uputama kao i prošlu.

Podsjeęam kako nije potrebno u bilje¾nicu prepisivati cijelu prezentaciju, veę samo ono najbitnije što se nalazi u planu ploče.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 1. 4. 2020. 11:23

7.b razred - nastavna jedinica za utorak 31.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 31. 3. 2020. 18:48

7.a razred - nastavna jedinica za utorak 31.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 31. 3. 2020. 18:46

7.c razred - nastavna jedinica za utorak 31.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 31. 3. 2020. 18:45

5.b razred - nastavna jedinica za utorak 31.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 31. 3. 2020. 18:43

5.c razred - nastavna jedinica za utorak 31.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 31. 3. 2020. 18:40

4.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 30.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

i ovu nastavnu jedinicu radite po istim uputama kao i prošlu.

Podsjeęam kako nije potrebno u bilje¾nicu prepisivati cijelu prezentaciju, veę samo ono najbitnije što se nalazi u planu ploče.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 30. 3. 2020. 20:03

7.a razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 30.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 30. 3. 2020. 15:57

5.a razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 30.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 30. 3. 2020. 15:55

7.b razred - nastavna jedinica za petak 27.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 27. 3. 2020. 17:43

5.a razred - nastavna jedinica za petak 27.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 27. 3. 2020. 17:41

7.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 26.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e, zatim ih poslikati i poslati na Microsoft Teams u predmet njemački jezik.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 26. 3. 2020. 20:42

5.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 26.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e, zatim ih poslikati i poslati na Microsoft Teams u predmet njemački jezik.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 26. 3. 2020. 20:37

7.c razred - nastavna jedinica za četvrtak 26.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e, zatim ih poslikati i poslati na Microsoft Teams u predmet njemački jezik.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 26. 3. 2020. 20:33

5.a razred - nastavna jedinica za četvrtak 26.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e, zatim ih poslikati i poslati na Microsoft Teams u predmet njemački jezik.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 26. 3. 2020. 20:27

5.b razred - nastavna jedinica za četvrtak 26.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e, zatim ih poslikati i poslati na Microsoft Teams u predmet njemački jezik.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 26. 3. 2020. 20:21

4.razredi područnih ¹kola - nastavna jedinica za srijedu 25.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e.

UPUTA: kada otvorite tj.pokrenete prezentaciju dalje ju gledate i pratite desnim klikom miša/desnom strelicom na tipkovnici... ovisno preko kojeg urešaja radite kako bi mogli čitati/odgovarati/rješavati zadatke i slušati slušne primjere vlastitim tempom kako vama samima najbolje odgovara.

Na isti način smo radili i kada smo gledali prezentacije Stationenarbeit 1 i 2 na satu i ponavljali zadatke prije pisanih provjera znanja.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 25. 3. 2020. 17:29

7.a razred - nastavna jedinica za utorak 24.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e, zatim ih poslikati i poslati na Microsoft Teams u predmet njemački jezik do iduęeg sata kada bismo trebali imati njemački jezik po rasporedu.

UPUTA: kada otvorite tj.pokrenete prezentaciju dalje ju gledate i pratite desnim klikom miša/desnom strelicom na tipkovnici... ovisno preko kojeg urešaja radite kako bi mogli čitati/odgovarati/rješavati zadatke vlastitim tempom kako vama samima najbolje odgovara.

Na isti način smo radili i kada smo gledali prezentacije Stationenarbeit 1 i 2 na satu i ponavljali zadatke prije pisanih provjera znanja.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 24. 3. 2020. 16:17

5.c razred - nastavna jedinica za utorak 24.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e, zatim ih poslikati i poslati na Microsoft Teams u predmet njemački jezik.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 24. 3. 2020. 16:10

7.c razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 23.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e, zatim ih poslikati i poslati na Microsoft Teams.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 23. 3. 2020. 19:50

7.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 23.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e, zatim ih poslikati i poslati na Microsoft Teams.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 23. 3. 2020. 19:45

5.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 23.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e, zatim ih poslikati i poslati na Microsoft Teams.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 23. 3. 2020. 19:20

4.b razred - nastavna jedinica za ponedjeljak 23.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e.

UPUTA: kada otvorite tj.pokrenete prezentaciju dalje ju gledate i pratite desnim klikom miša/desnom strelicom na tipkovnici... ovisno preko kojeg urešaja radite kako bi mogli ęitati/odgovarati/rješavati zadatke i slušati slušne primjere vlastitim tempom kako vama samima najbolje odgovara.

Na isti način smo radili i kada smo gledali prezentacije Stationenarbeit 1 i 2 na satu i ponavljali zadatke prije pisanih provjera znanja.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 23. 3. 2020. 16:16

7.c razred - nastavna jedinica za petak 20.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e.

UPUTA: kada otvorite tj.pokrenete prezentaciju dalje ju gledate i pratite desnim klikom miša/desnom strelicom na tipkovnici... ovisno preko kojeg urešaja radite kako bi mogli čitati/odgovarati/rješavati zadatke vlastitim tempom kako vama samima najbolje odgovara.

Na isti način smo radili i kada smo gledali prezentacije Stationenarbeit 1 i 2 na satu i ponavljali zadatke prije pisanih provjera znanja.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 20. 3. 2020. 15:09

5.b razred - nastavna jedinica za petak 20.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e.

UPUTA: kada otvorite tj.pokrenete prezentaciju dalje ju gledate i pratite desnim klikom miša/desnom strelicom na tipkovnici... ovisno preko kojeg urešaja radite kako bi mogli čitati/odgovarati/rješavati zadatke vlastitim tempom kako vama samima najbolje odgovara.

Na isti način smo radili i kada smo gledali prezentacije Stationenarbeit 1 i 2 na satu i ponavljali zadatke prije pisanih provjera znanja.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 20. 3. 2020. 15:02

5.a razred - nastavna jedinica za petak, 20.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i učenice,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e.

UPUTA: kada otvorite tj.pokrenete prezentaciju dalje ju gledate i pratite desnim klikom miša/desnom strelicom na tipkovnici... ovisno preko kojeg urešaja radite kako bi mogli čitati/odgovarati/rješavati zadatke vlastitim tempom kako vama samima najbolje odgovara.

Na isti način smo radili i kada smo gledali prezentacije Stationenarbeit 1 i 2 na satu i ponavljali zadatke prije pisanih provjera znanja.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 20. 3. 2020. 14:54

7.b razred - nastavna jedinica za četvrtak 19.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e.

UPUTA: kada otvorite tj.pokrenete prezentaciju dalje ju gledate i pratite desnim klikom miša/desnom strelicom na tipkovnici... ovisno preko kojeg urešaja radite kako bi mogli čitati/odgovarati/rješavati zadatke vlastitim tempom kako vama samima najbolje odgovara.

Na isti način smo radili i kada smo gledali prezentacije Stationenarbeit 1 i 2 na satu i ponavljali zadatke prije pisanih provjera znanja.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 19. 3. 2020. 14:43

5.c razred - nastavna jedinica za četvrtak, 19.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je odgledati prezentaciju i riješiti zadatke koji se od vas tra¾e.

UPUTA: kada otvorite tj. pokrenete prezentaciju dalje ju gledate i pratite desnim klikom miša/desnom strelicom na tipkovnici... ovisno preko kojeg urešaja radite kako bi mogli čitati/odgovarati/rješavati zadatke vlastitim tempom kako vama samima najbolje odgovara.

Na isti način smo radili i kada smo gledali prezentacije Stationenarbeit 1 i 2 na satu i ponavljali zadatke prije pisanih provjera znanja.

Puno uspjeha i dobru zabavu,

vaša Lehrerin

  :: op¹irnije :: 


objavio: Sanja Hlap  datum: 19. 3. 2020. 14:30

4. razred - nastavna jedinica za srijedu, 18.03.2020. Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici,

u prilogu je prezentacija za današnju nastavnu jedinicu.

Vaš zadatak je pročitati prezentaciju i obaviti sve zadatke koji su navedeni u prezentaciji.

Srdačan pozdrav,

vaša učiteljica Sanja Hlap

  :: op¹irnije :: 


objavio: Emina Gudelj  datum: 18. 3. 2020. 13:07
 


Tra¾ilicaSadr¾aji za roditelje

Korisni sadr¾aji

Online izvori koje mo¾ete koristiti u izradi svojih referata i prezentacija:

Hrvatska enciklopedija

Proleksis enciklopedija

Hrvatski biografski leksikon

Hrv-eng ili eng-hrv rječnik

Izvori na internetu za djecu

https://i.pinimg.com/564x/b5/49/9d/b5499d6ac0fb6cb9d0d0d15b1eedc63d.jpg

Pri pisanju sastavaka i referata potrebno je ispravno koristiti citiranje i napraviti popis korištene literature.

Više informacija o citiranju pronašite ovdje.

 

Provjerite pravopis i ispravnost teksta koji ste napisali ili koristili u prezentaciji!

Hrvatski jezični portal

Pravopis.hr

Ispravi.me


Kalendar
« Listopad 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani dogašaji

preskoči na navigaciju